Du học :Student Visa

DU HỌC THÀNH MỸ - CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ THẤP NHẤT

1. Điều kiện du học Hoa Kỳ:

    Học bạ –học lực điểm trung bình phải được 5.5 trở lên.

    Biết tiếng anh.

    Không gián đoạn việc học hoặc ở lại lớp.

2. Giấy tờ cần thiết: (photocopy nộp tại văn phòng Việt Nam)

    Photo khai sanh và học bạ cấp 3.

    Bằng tốt nghiệp cấp 3 và bằng Anh Văn (nếu có).

    Số phone của thân nhân tại Hoa Kỳ.

    100USD phí chuyển dịch, công chứng và chuyển hồ sơ sang Hoa Kỳ.

3. Chi phí ₫óng cho trường học

    Đóng phí chuyển đổi hệ thống điểm tương đương tại Hoa Kỳ.

    Phí ghi danh cho trường.

    Phí xin giấy nhập cảnh vào Hoa kỳ của sở di trú.

4. Chi phí ₫óng cho tòa lãnh sự Hoa Kỳ

    Phí phỏng vấn: 131 USD –cho một lần phỏng vấn.

    Phí an ninh: 200 USD –chỉ đóng cho lần phỏng vấn đầu tiên.

5. Chi phí văn phòng Thanh My (sẽ trả lại lệ phí nếu phỏng vấn không đậu)

    Phí hướng dẫn chứng minh thu nhập, tài chánh, ngân hàng.

    Hướng dẫn cách phỏng vấn.

    Hướng dẫn tham quan trường.

    Hướng dẫn đăng ký lớp học.

    Hướng dẫn thuê nhà hoặc ký túc xá nếu không có thân nhân ở Hoa Kỵ̀.