Quyền Lợi Thẻ Xanh

1.Thẻ xanh(Green Card)là gì?

2. Những điều người có thẻ xanh cần lưu ý.

3. Quyền lợi của người thường trú nhân trong việc bảo lãnh thân nhân.

4. Có nhiều cách để xin thẻ xanh (Dưới đây là một số trường hợp thông dụng thường thấy ở ng̣̣ười Việt).

1.Thẻ xanh(Green Card)là gì?

   Thẻ xanh là từ gọi tắt của người được hưởng qui chế thường trú nhân.  Nguyên thủy thẻ có màu xanh nên được gọi là thẻ xanh.  Về sau thẻ được đổi sang màu trắng và hiện nay là màu hồng.  Thường thì thẻ xanh có gía trị trong vòng 10 năm trừ trường hợp công dân Mỹ bảo lãnh cho vị hôn thê hoặc hôn phu mà ngày được cấp thẻ xanh tính ngược lại ngày thành lập hôn thú dưới 2 năm thì thẻ xanh chỉ có hiệu lực trong vòng 2 năm sau đó phải nộp đơn để được gia hạn thành 10 năm. 

2. Những điều người có thẻ xanh cần lưu ý

2.1:Nếu người thường trú nhân ra khỏi nước Mỹ hơn 1 năm họ có thể bị mất qui chế thường trú nhân.  Cách tốt nhất là nên làm Re-entry permit nếu họ dự định ra khỏi nước Mỹ hơn 1 năm.  Khi nộp đơn xin Re-entry permit người nộp đơn phải có mặt ở Mỹ để làm thủ tục lăn tay.  Sau đó thì họ có thể rời nước Mỹ.  Thường thì Re-entry permit có thời hạn trong vòng 2 năm.

2.2:Thường trú nhân khi thay đổi địa chỉ thì phải thông báo cho sở di trú biết trong vòng 10 ngày.

2.3:Trước lúc thẻ xanh hết hạn thì cần phải nộp đơn xin thẻ xanh mới. Sở di trú sẽ không gởi thư để nhắc nhở.

3. Quyền lợi của người thường trú nhân trong việc bảo lãnh thân nhân.

Thường trú nhân chỉ được bảo lãnh vợ chồng và con độc thân chưa lập gia đình. Thường trú nhân cũng có thể bảo lãnh con riêng của vợ hoặc chồng nếu hôn nhân xảy ra khi người con dưới 18 tuổi.

4. Có nhiều cách để xin thẻ xanh (Dưới đây là một số trường hợp thông dụng thường thấy ở ng̣̣ười Việt)

4.1:Thông thường thì khi nộp hồ sơ bảo lãnh người được bảo lãnh phải chờ trong một thời gian.  Riêng trong những trường hợp sau đây không cần thời gian chờ đợi:  Vợ hoặc chồng của công dân Mỹ; Con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ; Con riêng của vợ hoặc chồng nếu hôn thú được thành lập khi người con này dưới 18 tuổi (Immediate relatives). Chú ý: Mặt dù không có thời gian chờ đợi nhưng thường thì từ lúc nộp giấy tờ cho đến lúc phỏng vấn cấp chiếu kháng khoảng 1 năm.

4.2:Những trường hợp sau đây cần có thời gian chờ đợi và thời gian chờ đợi tùy theo sổ lượng chiếu kháng chính phủ Mỹ ấn định mỗi năm cho mỗi trường hợp.